So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Hộp trái tim

    Hộp trái tim

    Hộp gỗ trái tim.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất.
  • Hôp đựng Socola

    Hôp đựng Socola

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
  • Hộp đựng bút gỗ

    Hộp đựng bút gỗ

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
  • Hộp Sạc Oto

    Hộp Sạc Oto

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
  • Hộp Đồ Khui Rượu

    Hộp Đồ Khui Rượu

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
  • Hộp đựng Trà

    Hộp đựng Trà

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
  • Hộp Lead Left

    Hộp Lead Left

    Hộp gỗ.
    Min House thiết kế và gia công theo yêu cầu Khách Hàng ngoài các mẫu đã có sẵn.
    Min House hỗ trợ khắc, in logo, tên, hình ảnh cá nhân hóa... lên các vị trí trống trên hộp.


    Liên hệ 096.917.6162 - 093.2621.722 để được tư vấn giá sỉ tốt nhất
Giỏ hàng của tôi (0)